AGENCIJA ZA MARKETING I PRODUKCIJU


Agencija za marketing i produkciju „Trik“, predstavlja novu firmu na tržištu, tačnije agenciju koja se bavi produkcijom i pružanjem marketinških usluga. Savremenim pristupom, najmodernijom opremom i kreativnim načinom razmišljanja, svojim klijentima želimo osigurati poslovni uspjeh kroz širok izbor marketinških usluga, te pratećih metoda iz oblasti odnosa sa javnošću i savremenog PR-a. Agencija je osnovana 2015. godine, a cijeli projekat je krenuo od ideje nekoliko kreativnih ljudi koji su do tada, kroz srodne poslove, također bili uključeni u svijet novinarstva, produkcije, marketinga i fotografije.

Izdvojen projekat

PONUDA USLUGAVođenje kampanje

Vođenje kampanje


Usluga podrazumijeva mjesečno vođenje reklamne kampanje u cilju poboljšanja poslovanja klijenta, kao i samog preduzeća. U cijenu je uključeno: snimanje i montiranje jednog priloga u trajanju do tri minute, snimanje i produkciju reportaže u trajanju od najmanje sedam minuta, produkciju promotivnog videa/spota u trajanju od 3-5 minuta, te fotografisanje poslovnog objekta, ponude, kao i aktivnosti preduzeća u trajanju od mjesec dana.

Reportaža

Reportaža


Usluga podrazumijeva višednevno namjensko snimanje sa tri kamere, osmišljavanje koncepta, pisanje teksta za reportažu, uzimanje izjava od najvažnijih aktera i organizatora manifestacije, montažu snimljenog materijala i finalnu pripremu za emitovanje. Minimalno trajanje reportaže je sedam minuta.

Snimanje promotivnog videa/reklamnog spota

Snimanje promotivnog videa/reklamnog spota


Usluga podrazumijeva višednevno ( najmanje dva dana ) i namjensko snimanje aktivnosti koje klijent nudi svojim kupcima/partnerima, te montažu materijala u trajanju od tri do pet minuta.

Snimanje/kreiranje priloga

Snimanje/kreiranje priloga


Usluga podrazumijeva snimanje aktivnosti u trajanju maksimalno tri sata. Kao što i sama forma priloga zahtijeva, novinar će sa snimateljem popratiti događaj, uzeti zabilješke, snimiti izjave od najmanje dva učesnika/organizatora, snimiti potrebne kadrove, napisati tekst priloga, te isti smontirati i pripremiti za emitovanje. (Max. trajanje priloga 3 minute)

Snimanje reklame

Snimanje reklame


Usluga podrazumijeva kreiranje/osmišljavanje koncepta reklame, snimanje i montiranje iste u trajanju do maksimalno jedne minute. Također, u cijenu su uračunate usluge glumaca i statista koji učestvuju u snimanju reklame.

Snimanje seminara

Snimanje seminara


Usluga podrazumijeva praćenje svih seminarskih aktivnosti u toku jednog dana.

Snimanje intervjua

Snimanje intervjua


Usluga podrazumijeva pripremu i provođenje intervjua u trajanju od cca 30 minuta od strane novinara, te snimanje sa tri kamere.

Snimanje svadbe

Snimanje svadbe


Usluga podrazumijeva cjelodnevno snimanje svadbenih aktivnosti. Materijal (sirovina) se klijentu uručuje na DVD-u. Usluga montiranja snimljenog materijala se dodatno naplaćuje, kao i fotografisanje događaja.

Snimanje maturalne zabave

Snimanje maturalne zabave


Usluga podrazumijeva cjelovečernje snimanje aktivnosti na maturalnoj zabavi. Materijal (sirovina) se klijentu uručuje na DVD-u. Montaža je uključena u cijenu.

Snimanje rođendana

Snimanje rođendana


Usluga podrazumijeva snimanje rođendanskih aktivnosti u trajanju od cca tri sata. Materijal (sirovina) se klijentu uručuje na DVD-u. Usluga montiranja snimljenog materijala se dodatno naplaćuje, kao i fotografisanje događaja.

PROJEKTIO NAMAAgencija za marketing i produkciju „Trik“, predstavlja novu firmu na tržištu, tačnije agenciju koja se bavi produkcijom i pružanjem marketinških usluga. Savremenim pristupom, najmodernijom opremom i kreativnim načinom razmišljanja, svojim klijentima želimo osigurati poslovni uspjeh kroz širok izbor marketinških usluga, te pratećih metoda iz oblasti odnosa sa javnošću i savremenog PR-a. Agencija je osnovana 2015. godine, a cijeli projekat je krenuo od ideje nekoliko kreativnih ljudi koji su do tada, kroz srodne poslove, također bili uključeni u svijet novinarstva, produkcije, marketinga i fotografije.


KONTAKTIRAJTE NAS
KONTAKTAgencija za marketing i produkciju „Trik“


  • Bosanske Nezavisnosti 31,
    77000 Bihać,
    Bosna i Hercegovina

  • 00 387 37 963 142
  • 00 387 62 060 052

  • info@trik.ba